Życzenia Świąteczne

Wszystkim mieszkańcom Ochab oraz odwiedzającym stronę naszej miejscowości składamy najlepsze życzenia świąteczne.

W tą jedyną i niezwykłą noc w roku
przyjmijcie kochani serdeczne życzenia
Niech się spełnią wszystkie wasze prośby
i te najskrytsze, piękne marzenia.

Niech dla każdego ten czas będzie nowym,
czasem miłości i zjednoczenia,
przeżyjmy w zdrowiu, szczęściu, radości,
moment Bożego Narodzenia.

Nad każdym domem niech świeci gwiazda,
która wskazuje drogę do celu.
Pójdźmy tą drogą, bo świeci znów jasną
i mocną nadzieją dla wielu.