Zminimalizować zagrożenie…

W ostatnim czasie na terenie naszego sołectwa zostały poczynione prace, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i przejezdnych.

2

Na pierwszy rzut poszły spróchniałe drzewa i konary, które to miały styczność z drogami oraz domostwami.
Na ulicy Dębowieckiej, w okolicy stawów została zainstalowana metalowa barierka, która ma za zadanie zabezpieczać głęboki rów.

3
Na styku ulic Siemoradzkiej i Kępa został naprawiony przepust w okolicy „Młynówki”, który został uszkodzony podczas gwałtownych ulew.

1
Następnym newralgicznym punktem na mapie naszej miejscowości jest głęboki rów, przebiegający wzdłuż ulicy Młyńskiej. Sprawa zabezpieczenia tego miejsca jest w toku. Niedaleka przyszłość naszych inwestycji, poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców to remont cząstkowy dróg.
W planach, lecz tych trochę odleglejszych jest naprawa kładki „przy Tramerowi”. Wspomniana „ława” ucierpiała na skutek ostatniej powodzi.