Zmiany w Zarządzie LKS’u

W ubiegłą niedzielę 02 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze LKS OCHABY 96′. Poprzedniemu Zarządowi udzielono absolutorium, a pod koniec zebrania, podczas którego złożono wiele wniosków obligujących Zarząd LKS do działania, wybrano nowe władze …

Prezesem został wybrany Wiesław Paszkiewicz, a oprócz niego Zarząd tworzą:
Jan Pietraszek – wiceprezes, Grzegorz Sodzawiczny – wiceprezes, Arkadiusz Gawlik – sekretarz, Artur Kiełkowski – skarbnik oraz Czesław Korzec członek zarządu.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Jan Szkucik, a członkami tej komisji zostali: Wojciech Sodzawiczny i Dariusz Jędryka.
Drużynę seniorów prowadzi ponownie Dariusz Owczarczyk, juniorów – Kazimierz Cieślar, trampkarzy – Grzegorz Sodzawiczny a żaków – Artur Szczotka.

Głównym celem zarządu na ten rok jest utrzymanie drużyny seniorów w A klasie oraz poprawienie pozycji drużyny. Zarząd zorganizował dość wysoki budżet, ponoc jeden z najwyższych w historii klubu. To na pewno powinno pomóc w odnoszeniu skucesów.