Zjazd miejsko-gminny OSP

23. kwietnia br. w sali OSP Ochaby odbył się zjazd miejsko-gminny Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas spotkania wybrano nowy zarząd, który będzie funkcjonował przez następne 5 lat.

SAM_0722-1

W nowym zarządzie znalazło się miejsce dla dwóch Ochabian: Andrzej Szlauer – wiceprezes ,Dariusz Franek – członek zarządu. Podczas zebrania wyłoniono kandydatów do Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie, wśród nominowanych ponownie znalazł się Andrzej Szlauer. Natomiast wśród delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP można znaleźć nazwisko kolejnego Ochabianina – Stanisława Bocka.