Zespół Szkół w Ochabach

Kontakt

43-430 Skoczów
Ochaby Małe,
ul. Ludwika Krzempka 2

NIP: 548-253-10-74
Tel : 33 / 853-37-81
E-mail : [email protected]
www.szkola.ochaby.pl

30 października 1966 roku – dzień otwarcia nowej szkoły w Ochabach, szkoły pomnika 1000-lecia. Pod hasłem „1000 szkól na Tysiąclecie Państwa Polskiego” ówczesna władza wprowadza program budowy nowych placówek. Ten gest staje się przyczynkiem do zbudowania szkoły, w której murach dziś jesteśmy. Zanim jednak uroczyście otwarto wrota nowej szkoły, ochabska brać uczniowska pobierała nauki w starym budynku, koło kościoła, pochodzącym z roku 1876. W budynku tym początkowo mieściły się tylko dwie sale lekcyjne. Z upływem lat był modernizowany, ale mimo tego trudno było pomieścić w nim wszystkich uczniów, wiec poczyniono starania o przyznanie funduszy na nowa szkole. Grunt pod budynek został oficjalnie przyznany w 1931 roku, jednakże szkoła w tym miejscu stanęła dopiero po trzydziestu pięciu latach. Budowę nowej szkoły rozpoczęto w roku 1965, a w rok później została oficjalnie oddana do użytku. Naukę rozpoczęło tu 252 uczniów. Szkoła posiadała sześc. sal lekcyjnych, dwie pracownie specjalistyczne: chemiczna i fizyczna, sale gimnastyczna, bibliotekę, świetlice oraz kuchnie wraz ze stołówką. Pierwszym kierownikiem szkoły, w latach 1966-1970 był mgr Bolesław Iskrzycki. Jak zwyczaj tamtych czasów nakazywał w szkole odbywały się uroczyste akademie na cześć bohaterów narodowych oraz ludzi pracy. Organizowano prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi. Ważnym elementem życia uczniowskiego były prace społeczne, tzw. czyny – wykopki, prace polowe, sadzenie drzew, porządkowanie terenu. Na terenie szkoły powstał gabinet dentystyczny. Zbudowano boisko asfaltowe, które do dziś służy uczniom naszej szkoły. W szkole nie brakowało uzdolnionej młodzieży. Swoja działalność rozpoczął zespól wokalny ALLADYNKI, prowadzony przez panią Henrykę Staniek. Zespól ten zdobywał wyróżnienia w wielu prestiżowych konkursach wokalnych. Lata siedemdziesiąte to czasy, gdy kierownikiem szkoły była mgr Joanna Sikora – Glenc. W tym czasie w szkole powstała Izba Pamięci, pojawił się pierwszy kolorowy telewizor. Uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych i zdobywali wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim. Wyróżnienia i nagrody zdobywało Koło Ligi Ochrony Przyrody, którego opiekunem był mgr Edward Wierzbicki. Przez wiele lat zajmowało ono czołowe miejsca w rankingach najlepiej działających kół LOP w województwie. Jego członkowie byli nagradzani za prace literackie, publikowane w regionalnej prasie. Prężną działalność prowadził chór szkolny pod kierownictwem p. Bernarda Tronta zdobywając wyróżnienia na Przeglądach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Wokalnych. W szkole działał Związek Harcerstwa Polskiego wpajający młodym ludziom ideały honoru, przyjaźni i koleżeństwa. Opiekunem harcerzy była pani Maryla Wierzbicka, a w późniejszych latach p. Bronisława Welet Po wprowadzeniu stanu wojennego, na początku lat 80-tych opiekę nad placówka przejął mgr Henryk Szczotka. Odbywały się okolicznościowe akademie, spotkania przy choince, kuligi i zawody narciarskie. Nadal wyróżniało się koło LOP. Sukcesy zaczęła także odnosić sekcja akrobatyki sportowej, której opiekunem był pan Marcjan Gepfert. Jej członkowie otrzymywali wyróżnienia i medale m.in. na Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Akrobatyce Sportowej. Rozpoczęła się także era osiągnięć naszych uczniów w dziedzinie chemii. Pod opieka p. Aleksandry Tobiczyk, zdobywali czołowe miejsca w olimpiadach chemicznych. Od tego momentu, co roku szkoła w Ochabach będzie miała finalistów i laureatów z tego przedmiotu, także ogólnopolskich. O osiągnięciach uczniów często będzie pisała lokalna prasa, a opiekunka chemików, p. Aleksandra Tobiczyk, oprócz wielu nagród i wyróżnień w roku 2005 otrzyma ta najbardziej prestiżową – nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 1985/86 opiekę nad szkoła zaczęła sprawować p. dyrektor Jolanta Miodonska – Pobuda. Rozpoczęto modernizacje szkoły, założono nowa instalacje gazowa w szkolnej kuchni. W tym czasie kolejne sukcesy odnoszą chemicy. Wyróżnia się szkolne koło LOP. Nasi akrobatycy znaleźli się w sekcji woltyżerki przy Kole Jeździeckim w Ochabach i tam osiągają kolejne sukcesy. Zwyczajowo w ochabskiej szkole odbywają się akademie i uroczystości dla uczniów. Jak co roku organizowany jest bal szkolny, nowością są dyskoteki. Do kalendarza akademii szkolnych zostaje wpisane Święto Odzyskania Niepodległości, które można już oficjalnie obchodzić.

Rok 1992 rozpoczyna się powitaniem nowego dyrektora szkoły, p. Wiesława Paszkiewicza. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych. Na czoło znów wysuwa się chemia, pojawiają się także laureaci olimpiady z biologii, k pod opieka p. Hildegardy Plazy. Inicjowane są także akcje Sprzątania Świata i coraz częściej apele o tematyce ekologicznej. Sukcesy na szczeblu gminnym i wojewódzkim odnoszą zespoły pani Ewy Szczotki: ABC – MI – RE – LA oraz zespól instrumentalny Tutti, specjalizujący się w muzyce dawnej. Artyści prezentują swe umiejętności na przeglądach piosenki i Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Musica Sacra. Młodzi uczniowie biorą udział w zajęciach koła tanecznego SPICE WORD prowadzonego przez p. Marcjana Gepferta. Do ważniejszych zmian należy zaliczyć remont sali gimnastycznej, remont dachu, a w późniejszym czasie wymianę stolarki okiennej i wykonanie nowej elewacji. Uczniowie ochabskiej szkoły wyróżniają się w zawodach sportowych – tenisie stołowym i koszykówce. Wysokie miejsca w gminie zajmują szachiści. Rok dwa tysiące pierwszy jest wyjątkowy dla naszej szkoły. Po raz pierwszy w historii odwiedza nas Urzędujący Biskup Janusz Zimniak. Spotyka się z uczniami i nauczycielami, wspólnie omawiane są problemy wychowawcze współczesnej szkoły. W następnym roku uczniowie poddani reformie edukacji po raz pierwszy piszą sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny. W roku szkolnym 2004/2005 na stanowisko dyrektora ponownie zostaje powołana p. Jolanta Miodonska-Pobuda, jest to także rok przełomowy dla historii szkoły w Ochabach. Przez połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zostaje bowiem utworzony jeden zgrany zespól- Zespól Szkól nr 4. Jak powiedział Cyprian Kamil Norwid: „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”. Ludzkie uczucia, marzenia i plany nie zmieniają się, ale zmieniają się czasy i warunki, w jakich przychodzi nam żyć. Współczesność naszej szkoły to „otwarcie na świat” – udział w europejskim programie Socrates Commenius, w ramach którego współpracujemy ze szkołami z Anglii, Szwecji i Francji. To przybliżanie uczniom świata przez wprowadzenie do szkoły nowoczesnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, ale także tradycyjnie wysokie osiągnięcia naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych, udział w konkursach wiedzy biblijnej, recytatorskich, wokalnych i instrumentalnych, aktywny udział w życiu regionu i gminy. Zaczęliśmy odnosić spore sukcesy w sporcie, mamy osiągnięcia na szczeblu powiatowym w Mini Piłce Nożnej i biegach przełajowych. W tym roku oddaliśmy do użytku bieżnię ze sztuczna nawierzchnia, wiec uczniowie nadal będą szlifowali swoje umiejętności. Szkoła tętni życiem, każdy rok szkolny pełen jest imprez i uroczystości, które na stale weszły do kalendarza – otrzęsiny, rajdy górskie, jasełka, spotkania opłatkowe, walentynki, bal karnawałowy, dzień sportu, liczne akademie i apele okolicznościowe. Nasi uczniowie maja możliwość uczestniczenia w wielu formach zajęć pozalekcyjnych. Sadzimy, ze dobrze im w piękniejącej z roku na rok szkole, która niepostrzeżenie stała się jedna z wielu europejskich szkól, nie zatracając przy tym poczucia przynależności regionalnej i narodowej oraz związków z tradycja.