Zebranie wiejskie, zadania inwestycyjna na rok 2014.

20 września 2013 w piątek, w sala OSP Ochaby odbyło się zebranie wiejskie.

Zebranie otworzył i prowadził sołtys Maciej Bieniek, przywitał zebranych gości: burmistrz Janinę Żagan, naczelnika Miejskiego Zarządu Dróg, dzielnicowego Kornasa, przedstawiciela biura poselskiego posła Czesława Gluzy, pana Jana Szczypkę, przedstawicieli organizacji wiejskich, przedstawicieli mediów lokalnych oraz przybyłych gości.

Głównym punktem zebrania było ustalenie zadań inwestycyjnych na rok 2014.
Między innymi zaproponowano kontynuację remontu ul.Kępa oraz wykonanie drenażu; remont mostów nad młynówkami, podniesienie oraz podniesienie ich nośności; remont ul. Kameralnej, od ul. Baranowickiej w kierunku ul. Dębowieckiej, minimum do ul. Rodzinnej; remont ul. Sołtysa Ludwika Lebiody; wykonanie odwodnienia zakrętu ulic Gołyska – Kościelnik; padła prośba o zadbanie o rowy na ul. Kameralnej i ul. Gołębiej.
Wszystkie zaproponowane inwestycje zostały przyjęte, jednogłośnie przez Walne Zebranie, co zobowiązuje Radę Sołecką oraz Urząd Gminy do nadzoru nad ich realizacją.

Podczas dyskusji, którą otworzył prowadzący Maciej Bieniek poruszono tematy oświetlenia, Burmistrz Janina Żagan opowiedziała o planach budowy nowego oświetlenia w całej gminie, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; zamulenia i wylewania cieków wodnych; omówione zostały szczegóły tzw. „umowy śmieciowej; po raz kolejny poruszono temat zaniedbanych, zachwaszczonych posesji i braku możliwości egzekwowania ich uporządkowania.
Korzystając z obecności sekretarza biura poselskiego posła Czesław Gluzy, pana Jana Szczypki, sołtys wystąpił o pomoc w tej sprawie, zasugerowano zgłoszenie interpelacji w Sejmie RP, w celu zmiany ustawy, z prośbą o uchwalenie takiego zapisu, który umożliwi przymuszenie właścicieli zaniedbujących swoje posesje do ich uporządkowania. Ponadto poprosił o zajęcie się sprawą cieków wodnych, z którymi borykamy się, a jesteśmy bezsilni i szeregu pism do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, właściciela niektórych cieków, sprawa już od ponad trzech lat nie jest rozwiązana i młynówki dalej wylewają.

Na zakończenie prezes stowarzyszenia Ochabianie, Wojciech Krawczyk, opowiedział o obecnych działaniach stowarzyszenia, zaprosił na rajd Nordic Walking, który stowarzyszenie organizuje w najbliższym czasie, opowiedział o efektach pracy, wskazując na fakt, że stowarzyszenie podpisało szereg umów, dzięki którym planowane przez sołectwo imprezy będą dotowane ze środków zewnętrznych, unijnych, Urzędu Marszałkowskiego i Lokalnej Grupy Działania

WK