Zebranie Wiejskie w pigułce

W miniony piątek, tj. 18. września 2015, w Ochabach odbyło się Zebranie Wiejskie. Frekwencja dopisała, bowiem o godzinie 17:00 w budynku OSP zgromadziło się wielu mieszkańców Ochab. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Gminy Skoczów z Burmistrzem Mirosławem Sitko na czele, delegatów Miejskiego Zarządu Dróg oraz spółki Sko-Eko a także policjanta dzielnicowego – Adriana Kornasa.
Zebranie już tradycyjnie poprowadził sołtys wsi Ochaby – Maciej Bieniek.
Podczas trwania spotkania zaprezentowano obszar działań Rady Sołeckiej, podjęto szereg uchwał dotyczących przyszłorocznego budżetu, plan zagospodarowania pozostałych środków z budżetu na rok 2015 a także wystosowano wiele ciekawych pytań do przybyłych gości.
Jednym z głównych tematów był remont poszczególnych ulic sołectwa (uchwalono wyjątkowo wiele potencjalnych dróg, które będą remontowane). Po raz kolejny powrócił temat kanalizacji (odpowiedzi na poszczególne pytania można znaleźć w jednym z wcześniejszych naszych artykułów), jak również temat regulacji Młynówki, zaproponowany przez Panią Lucynę Krzewińską. Kolejne ciekawe rozmowy podjęte na zebraniu to oświetlenie dróg oraz remont ochabskiej kładki. Pozytywnym aspektem zebrania było ogłoszenie dotyczące budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS nr 4 w Ochabach. Temat został podjęty przez Grzegorza Chudyka, który poprosił Burmistrza o przybliżenie kulisów wizyty Rady Sołeckiej, przedstawicieli rodziców oraz dyrekcji ZS nr 4 w budynku Gminy Skoczów. Należy także wspomnieć o wystąpieniu ks. Marka Różyckiego odnośnie nieprawidłowego sposobu remontu dróg na terenie wsi (jako przykład został podany remont ul. Kopce). Potwierdzeniem racji ks. Marka jest obecnie trwająca, już kolejna naprawa gwarancyjna ulicy Kępa na wniosek Rady Sołeckiej oraz Mieszkańców wspomnianej ulicy. Dlatego też apelujemy do mieszkańców Ochab o zgłaszaniu nieprawidłowości dotyczących wszelkich napraw i remontów. Wspólnie dążymy bowiem do realizacji działań mających na celu dobro naszej miejscowości.
Wszystkim uczestnikom zebrania serdecznie dziękujemy za przybycie i czynny udział w blisko dwugodzinnych obradach. Taka postawa jest bowiem godna Patrioty Lokalnego.

1

SONY DSC
SONY DSC

3