ZEBRANIE WIEJSKIE – PODSUMOWANIE

Dnia 27. września 2016 roku w Ochabach odbyło się Zebranie Wiejskie. Miejscem spotkania Ochabian była już tradycyjnie sala OSP. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie tj. o godzinie 17:00. Frekwencja była bardzo wysoka, gdyż w OSP zebrało się około 100 osób. Do Ochab zawitała mocno obsadzona „delegacja” urzędników z burmistrzem Skoczowa Mirosławem Sitko.

soleckie-1

Po wyborze prowadzącego, którym został Andrzej Szlauer oraz protokolanta – Urszula Handzel przystąpiono do realizacji planu zebrania. Najpierw wypowiedział się sołtys Ochab – Maciej Bieniek. Mówił o tym co udało się zrobić w Ochabach na przestrzeni mijającego roku (relacja z działań Rady Sołeckiej). Następnie ustalono budżet Ochab na rok 2017 oraz kolejność ulic poddawanych wymianie nawierzchni. W dalszej części zebrania wypowiadali się Goście ze skoczowskiego ratusza. Jednak najwięcej emocji towarzyszyło wolnej dyskusji. Poruszano wiele tematów: ochabska kładka, ilość mandatów w Radzie Miasta przypadających na naszą miejscowość, oświetlenie ulic, kanalizacja oraz ogrom istotnych spraw. Kulminacyjnym punktem zebrania było przedstawienie przybyłym możliwości utworzenia Gminy Ochaby. Rada Sołecka zadeklarowała dalszą analizę sprawy. Zebranie zakończyło się o godzinie 20:30.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

soleckie-2