Zebranie Wiejskie – podsumowanie.

Dnia 22. września 2017 w sali OSP Ochaby o godzinie 17:00 odbyło się zebranie Wiejskie, które zgromadziło około 70. mieszkańców Sołectwa. Do Ochab przybyło wielu gości z Ratusza w Skoczowie. Na początku wszystkich przywitał sołtys Maciej Bieniek. Zebranie poprowadził Andrzej Szlauer natomiast sekretarzem została Urszula Handzel. Następnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych grup społecznych działających na terenie Ochab. Najpierw głos zabrała przewodnicząca KGW – Irena Fajkier. Następnie prezes klubu LKS Ochaby 96, Grzegorz Chudyk przybliżył raport z działalności „sportowców”.  Na temat lokalnej OSP wypowiedział się Andrzej Szlauer. Po przedstawicielach lokalnych grup społecznych, w imieniu Policji i Straży Miejskiej zabrał głos dzielnicowy wsi asp. Adrian Kornas. Następnie na temat realizacji kanalizacji wypowiedziały się przedstawicielki Sko-Eko.

Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa. Sołtys Ochab, Maciej Bieniek w sposób wyczerpujący zaprezentował temat.

Następnie przybliżono temat regulacji Młynówki. Po czym przyszedł czas na podjęcie uchwał dotyczących budżetu na rok 2018. Jednymi z ciekawszych uchwał jakie podjęto było przeznaczenie pieniędzy na: drugą część książki „Dzieje wsi Ochaby”, zakup wiat przystankowych oraz organizacja imprez. Jeśli chodzi o wyłożenie nowej nawierzchni na ulicach Ochab, to podjęto uchwałę o dokończenie rozpoczętych inwestycji w tym zakresie.

Podczas wolnej dyskusji na pytania Ochabian głównie odpowiadał Burmistrz Miasta Skoczowa – Mirosław Sitko. Niestety okazało się, że w wielu przypadkach niewiele można zrobić bądź działania wymagają bardzo długiego czasu oczekiwania. Ponadto złożono następujące wnioski: OSP – wniosek o termoizolację budynku „Strażaków”, LKS 96: wniosek o remont płyty boiska „Sportowców”.

1 2 33 (4) 33 (5)