Zebranie wiejskie

28.02.2013 o godz. 17.00 odbyło się zebranie wiejskie, ustawa śmieciowa oraz podsumowanie działań sołeckich, tym razem w formie prezentacji.

Sołtys Bieniek przypomniał uczestnikom zebrania wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i integracyjne, a był to jego komentarz do obrazów z prezentacji wyświetlanej za pomocą rzutnika, który niedawno kupiła Rada Sołecka.

Informując o zrealizowanych inwestycjach sołtys Bieniek podkreślił, że zakończona została rozbudowa wiaty. – Oczekujemy jeszcze na odbiór techniczny. Myślę, że stanie to 6 lipca podczas spartakiady sołectw, której będziemy organizatorami w tym roku – mówił sołtys.

W planach inwestycyjne Ochab na ten rok zapisane są remonty ulic: Kępa i Baranowickiej, zakrętu na ul. Młyńskiej. Remontowany będzie także plac przy strażnicy OSP. W budżecie sołeckim jest na to 167 tys. zł.

– Mam wątpliwości czy wszystko uda się zrealizować – komentował zamiary inwestycyjne sołtys Ochab.

W czasie dyskusji mieszkańcy sporo miejsce poświęcili sprawom bezpieczeństwa na drogach. Zwracali uwagę, że wybudowane przy „wiślance” (DK 81) ekrany dżwiękochłonne  ograniczają widoczność kierowcom chcącym z niej zjechać w boczne ulice. – Tam może w każdej chwili dojść do wypadku – komentowali mieszkańcy.

Słabe oświetlenie  ul. Simoradzkiej w miejscach gdzie są progi zwalniające, stwarza zagrożenie dla osób jadących na motocyklach i dla  rowerzystów.  Niebezpiecznie jest także na przejściach dla pieszych na „wiślance” przy skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Wieczorem są nieoświetlone i przez to nie widać pieszych, którzy nimi przechodzą.

Mieszkańcy Ochab pytali też czy będzie kontynuowana budowa ekranów wzdłuż DK 81. Dyrektor MZD Piotr Hanzel odpowiedział, że „sprawa na razie ucichła, bo podobno nie ma na nie pieniędzy”.

Jedna z mieszkanek poruszyła problem nieuregulowanego potoku Młynka, który przy większych deszczach powoduje podtopienia.

Sołtys Bieniek wyjaśnił,  że potok musi uregulować Śląski Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej, który podlega Urzędowi Marszałkowskiemu. Poinformował, że rozmawiał w tej instytucji o problemach z Młynką.  Spotkanie skomentował słowami: – Jak chcemy się spodziewać jakichś efektów, to musimy wyasygnować na to swoje pieniądze!

Burmistrz Skoczowa Janina Żagan poinformowała o nowych zasadach gospodarki odpadami, które będą obowiązywać w całej gminie od 1 lipca tego roku. Podkreśliła, że wynikają one z ustawy przyjętej przez Sejm.  – To pierwszy krok do uporządkowania sprawy odpadów w kraju. Rząd scedował to na samorządy, które muszą się z tym zmierzyć – komentowała.

Pytana przez mieszkańców Ochab o możliwość ubiegania się o ulgę w opłacie za odbiór odpadów, burmistrz Żagan odpowiedziała, że taką możliwość zakłada „kolejna nowelizacja ustawy”. – Jak będzie to możliwe, to po jakimś opłata za śmieci zostanie obniżona – dodała.

Uczestnicy zebrania pytali, kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji w Ochabach. W odpowiedzi usłyszeli, że gmina ma gotowy projekt budowy kanalizacji. Uzyskała również potrzebne do realizacji tej inwestycji pozwolenia.

– W zależności od tego, jakie będą możliwości pozyskania zewnętrznych pieniędzy, tak będą postępować prace budowlane. Teraz budowany jest odcinek kanalizacji w Bładnicach. Potem trzeba będzie dokończyć kanalizację w Kiczycach, a następne w kolejności są Ochaby  – wyjaśniła burmistrz Skoczowa.

Radna powiatowa Beata Macura poinformowała, że w tym roku będzie wyremontowany kolejny odcinek, o długości 1 km,  drogi powiatowej łączącej Kiczyce z Ochabami. – Mamy nadzieję, że w 2014 r. ta droga będzie już w całości wyremontowana – dodała.

Burmistrz Janina Żagan przekazała sołtysowi Maciejowi Bieńkowie list, w którym dziękuje mieszkańcom Ochab, a w szczególności paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, za zaangażowanie przy organizacji ubiegłorocznych dożynek gminnych.

Podsumowując  zebranie sołtys Bieniek stwierdził: – Dużo roboty nas czeka w tym roku. Zachęcam do współpracy. Na pewno każdy potrafi coś zrobić.

źródło um.skoczow.pl