Zebranie wiejskie

Kolejna kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej za nami. 01 marca 2011 r. o godzinie 16:45 w strażnicy OSP odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie wiejskie. Zmiany w radzie sołeckiej. Na zebranie przybyło 70 mieszkańców oraz przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Straży Miejskiej, Policji, Spółki Wodnej i Domu Pomocy Społecznej.

Na początku sołtys przedstawił sprawozdanie z zadań wykonanych w ubiegłym roku i za okres 4 lat kończącej się kadencji. Wszyscy przybyli mieli również okazję obejrzeć wyświetloną prezentację, która obrazowała ogrom dokonań i wydarzeń jakie
działy się na terenie sołectwa w ciągu ostatnich czterech latach: nagrody za „Spotkania z Tradycją”, za stronę internetową, za piękną wieś, nowe przedszkole, wiata, remonty ulic, pieczenie chleba, łuskanie fazoli, deptanie kapusty, ochabskie wesele, papaje – to tylko niektóre z wyświetlonych obrazów, ale za to dobrze zapamiętane i nagrodzone gromkimi brawami.

Podsumowując działania sołectwa Ochaby w minionej kadencji burmistrz Piotr Rucki serdecznie pogratulował sołectwu sukcesów, pochwalił działania i ocenił pracę sołtysach i sołectwa jako wzorcową.

W dalszej części zebrania przeprowadzono wybory na kolejną kadencję sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Zgłoszono tylko jednego kandydata na sołtysa – pana Macieja Bieńka, który niemal jednogłośnie został naszym przedstawicielem na następną kadencję.
Nowy skład Rady Sołeckiej przedstawia się następująco: Wojciech Krawczyk, Janina Kiełkowska, Andrzej Szlauer, Jan Szkucik, Irena Fajkier.

W części dyskusyjnej mieszkańcy zgłosili swoje obawy co do stanu technicznego niektórych cieków wodnych, które w ubiegłorocznej powodzi zalewały ogrody i budynki mieszkańców.
Poruszono także bulwersującą kwestię niedawno oszpeconego przez nielegalną przycinkę starego dęba.
Na koniec zebrania sołtys zaapelował do mieszkańców, aby wszelkie podejrzane przycinanie drzew, wyrzucanie śmieci, dewastowanie środowiska naturalnego zgłaszać straży miejskiej, albo policji. Tylko taka postawa może zapobiec utracie naturalnych pomników przyrody oraz poprawić wizerunek naszej wsi.