Zebranie wiejskie

W poniedziałek 14.09.2009 odbyło się zebranie wiejskie, na którym podjęto uchwałę o podziale środków sołeckich. Zaproponowany przez Radę Sołecką podział został poparty jednogłośnie.

15.000 zł, czyli większość środków został zadeklarowany na zakup materiałów budowlanych na wiatę – tworzące się wiejskie centrum kultury, 2.000 zł zostało przeznaczone na paczki dla seniorów, których corocznie odwiedzamy, 1.500 zł pochłonie kolejny bezpłatny numer gazety „Barwy Ochab”, 1.500 zł materiały eksploatacyjne maszyn, materiały biurowe – 139,20 zł.
Poruszono również sprawę remontu dróg. Z przyszłorocznego budżetu przede wszystkim zostaną wyremontowane ulice Śliwiński i Rybacka, zostaną wykonane remonty cząstkowe pozostałych ulic, zfinansowane odśnieżanie oraz wykaszanie poboczy.
Pani burmistrz Janina Żagan, która była obecna na zebraniu, podziękowała sołectwu Ochaby za czynny udział w życiu kulturalnym gminy oraz za zaangażowanie w rozwój sołectwa. Opisała również plan budowy kanalizacji oraz sposoby rozwiązywania problemów przy jej projektowaniu. Pierwszy etap projektowania rozpoczoł się w Pogórzu, my jesteśmy w trzecim etapie, więc musimy jeszcze cierpliwie poczekać. Dopiero po zatwierdzeniu projektów ruszy budowa.
Rozważono również problem z zalewanym zakrętem na ul.Gołyskiej, sprawę zobiowiązał się załątwić Urząd Gminy.
Następne zebranie odbędzie się początkiem roku 2010, będzie to zebranie sprawozdawcze. Serdecznie wszystkich zapraszamy