ZEBRANIE WIEJSKIE 2016

Rada Sołecka wsi Ochaby zaprasza na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się 27.09.2016r. (WTOREK). Pierwszy termin planowany jest na godzinę 16:45 natomiast drugi termin na 17:00.
Miejsce Zebrania to świetlica OSP Ochaby, ul Strażacka 6.

zebranie_edited-1

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Wybór Protokolanta;
4. Sprawy bieżące wsi;
5. Wystąpienie gości;
6. Wolne wnioski i dyskusja.