ZEBRANIE WIEJSKIE

Dnia 12.02.2008 r w sali miejscowego OSP odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2007 rok. Oprócz mieszkańców uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej, Spółki Wodnej, Szkoły, OSP oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Mieszkańcy wysłuchali rozliczenia finansowo – rzeczowego oraz przyjęli propozycje zadań inwestycyjnych na bieżący rok.
W tym roku zostaną wyremontowane następujące drogi: część ul. Śliwiński, ul. Rybacka oraz część ul. Baranowicka – Bagna (przy współudziale Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).
Istotną kwestią będzie remont ul. Głównej. Według zapewnień Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad droga ta na odcinku od ul. Rodzinnej po Dębowiecką otrzyma nowa nawierzchnię oraz progi zwalniające zakupione ze środków Rady Sołeckiej.
Wszystkie drogi w naszym sołectwie zostaną w miesiącu czerwcu przeglądnięte przez brygady Zakładu Usług Komunalnych i powstałe po zimie ubytki będą załatane.
Bardzo ważną sprawą komunikacyjną jest odcinek drogi między Ochabami a Drogomyślem – Dębiną (na przedłużeniu ulicy Kameralnej). Stan nawierzchni momentami nie pozwala na poruszanie się po nim pojazdów, wobec czego prowadzimy rozmowy z Gminą Strumień mające na celu poprawienie przejezdności.
W bieżącym roku na terenie Ochab odbędzie się kilka imprez kultu-ralych. W najbliższym czasie zapraszamy na tradycyjną Majówkę, w czerwcu Dzień Sportu, a lipcu Forum Rolników oraz Rodzinny Rajd Rowerowy.

posłuchaj nagrania z próby:

środa 9 grudnia 2009