Zebranie Stowarzyszenia Ochabianie

Zarząd stowarzyszenia Ochabianie ma zaszczyt zaprosić na zebranie stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się 28 kwietnia br. o godz. 18.00
w budynku klubu LKS Ochaby 96,
w siedzibie stowarzyszenia Ochabianie, przy ul. Strażackiej 4

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Sprawozdanie z działań stowarzyszenia
3. Sprawozdanie finansowe za pierwszy okres działalności
4. Przedstawienie planów w pozyskiwaniu środków na działalność statutową
5. Ustalenie kalendarza imprez kulturalnych na rok 2011
6. Barwy Ochab – reaktywacja
7. Omówienie programu Majówki
8. Zamknięcie zebrania

Celem zebrania jest, między innymi, ustalenie kalendarza imprez na rok 2011/2012. Wstępny kalendarz przygotowała Rada Sołecka na podstawie zebranych informacji. Prosimy o przygotowanie sugestii i propozycji, zgłoszenie imprez nie ujętych w kalendarzu, zarówno imprez na terenie sołectwa jak i wyjazdowych, w których będziemy brali udział. Bardzo prosimy o uczestnictwo Zarządów lub decyzyjnych przedstawicieli organizacji w celu ustalenia dat imprez.


Prosimy o opłacenie składek członkowskich.

Ustalona składka członkowska to 24,00 zł – płatne do końca pierwszego kwartału każdego roku, do dnia walnego zebrania stowarzyszenia lub w dniu zebrania przed jego rozpoczęciem.

Płatności mogą być dokonywane gotówką lub przelewem na nr konta Stowarzyszenia
Bank Spółdzielczy w Skoczowie 19 8126 0007 0027 7398 2000 0010
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko członka stowarzyszenia, którego wpłata dotyczy.

Przygotowywany jest kolejny numer Barw Ochab. Prosimy organizacje wiejskie o dostarczanie informacji o działaniach stowarzyszeń. Jeśli to możliwe to prosimy o dostarczenie materiałów do 28.04.2011

Wstępny kalendarz imprez na rok 2011 i początek roku 2012
– do omówienia na zebraniu

rok 2011
25 kwietnia
(poniedziałek) – Śmingustówka – Ochaby – strażnica OSP (org. OSP)
21 maja
(sobota) – Majówka – Ochaby – boisko sportowe (org. OCHABIANIE, KGW, OSP)
28 maja
(sobota) – Zawody strażackie drużyn młodzieżowych – Ochaby – boisko sportowe (org. OSP)
01 czerwca
(środa) – Dzień Dziecka (org. „KM Jarząbek”)
05 czerwca
(sobota lub niedziela) Dzień Dziecka/Parafiada – Ochaby – boisko sportowe
(org. OCHABIANIE, RR ZS nr 4, KGW, parafie ewangelicka Drogomyśl, katolicka Ochaby)
18 czerwca
(sobota) – Piknik Szkolny – teren Zespół Szkół nr 4 – (organizator RR ZS nr 4 w Ochabach)
19 czerwca
(niedziela) – I Gminny Turniej Szachowy – Ochaby – LKS lub OSP (org. OCHABIANIE)
Mlyczne historyje – 04 czerwca – Biesiada regionalna – Pierściec (RS, KGW, ZS 4 w Ochabach)
44 Dni Skoczowa – 10-12 czerwca – Skoczów
25 czerwca (sobota) – Zawody strażackie – Festyn Strażacki – Ochaby – boisko sportowe (org. OSP)
Spartakiada sołectw – 07 lipca – Wilamowice
Dni Lipowe – 15 lipca – Harbutowice
16 lipca (sobota) 15-lecie LKS Ochaby 96 – Festyn Sportowy – boisko sportowe (org. LKS, BRANCO)
27 sierpnia (sobota) – Ochabskie Papaje – (org. RS, KGW, OSP, BRANCO)
Dożynki Gminne – 03 września – Skoczów
04 września (niedziela) IV Rodzinny Rajd Rowerowy – (org. OCHABIANIE)
31 grudnia (sobota) – Bal Sylwestrowy – strażnica OSP (org.RR ZS nr 4 w Ochabach)

rok 2012
Spotkanie z tradycją
– strażnica OSP (RS, KGW, ZS 4 w Ochabach)
Strażackie ostatki – strażnica OSP (org. OSP)

WK