Zebranie Stowarzyszenia Ochabianie.

Ze względu na niską frekwencję, a wyjątkowy jego charakter, zebranie Stowarzyszenia zostało przełożone. W tym roku zebranie stowarzyszenia jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie! Celem zebrania jest wybranie nowego zarządu na kolejne 4 lata. Zapraszamy w niedzielę, 22 czerwca 2014 o godz. 14.00 do budynku klubu LKS Ochaby ’96.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Sprawozdanie z działań stowarzyszenia za okres 4 lat działalności.
 3. Sprawozdanie z działań stowarzyszenia za ostatni rok działalności.
 4. Sprawozdanie finansowe za ostatni okres działalności.
 5. Przedstawienie stanu projektów pozyskiwanych na działalność statutową.
 6. Udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi.
 7. Wybór nowych władz stowarzyszenia.
 8. Omówienie programu imprez na najbliższy okres oraz podział obowiązków organizacyjnych.
 9. Pytania, odpowiedzi, dyskusja.
 10. Zamknięcie zebrania.

Aktywność stowarzyszenia

 • Pozyskujemy środki finansowe z programów gminnych oraz lokalnych grup działania, dzięki którym dofinansowujemy imprezy wpisane w sołecki kalendarz imprez – takie jak: Majówka, Ochabskie Papaje oraz Biesiadę kulinarną. Ostatnie Spotkanie z tradycją dzięki staraniom stowarzyszenia, dofinansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach a wparte finansowo przez Urząd Gminy w Skoczowie.
 • Staramy się pozyskać środki na szlak rowerowy z punktem odpoczynkowym pod wiatą w okolicy boiska.
 • Planujemy również stworzyć świetlicę wiejską dzięki środkom w ramach „Wdrażania lokalnych strategii działania”.
 • Wydajemy lokalną gazetę „Barwy Ochab”

Finanse

Chcielibyśmy zwrócić się także do wszystkich członków stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych współpracą i pomocą o opłacanie składek członkowskich. Pozyskane środki będą stanowiły nasz wkład własny w projekty unijne, które realizujemy, część przekażemy na opłacenie atrakcji dla najmłodszych, sfinansujemy paczki na Mikołaja. Ponosimy koszty księgowe oraz biurowe.

Prosimy o opłacenie składek członkowskich.

Ustalona składka członkowska to 24,00 zł – płatna początkiem roku do dnia walnego zebrania stowarzyszenia lub w dniu zebrania, gotówką przed jego rozpoczęciem.
Płatności mogą być dokonywane przelewem na nr konta Stowarzyszenia
Bank Spółdzielczy w Skoczowie 19 8126 0007 0027 7398 2000 0010
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko członka/członków stowarzyszenia, którego wpłata dotyczy.