Zebranie Stowarzyszenia Ochabianie

Prosimy o opłacanie składek. Istnieje możliwość opłacenia składki przed zebraniem.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Ochabianie” serdecznie zaprasza do zapoznania się z propozycją działań organizacji na rok 2012. Proponowane imprezy i spotkania na stałe już wpisały się w kalendarz imprez organizowanych na terenie naszego sołectwa. Celem tych spotykań jest przede wszystkim integracja społeczeństwa, działanie na rzecz rozwoju wsi, zapewnienie dobrej zabawy i rozrywki.

Plany imprez

W roku 2012 chcielibyśmy zorganizować następujące imprezy:

1. Majówka ochabska – zabawa dla całych rodzin,
połączona z międzynarodowym turniejem piłkarskim (2 maja);

2. Dziań Dziecka organizowany wraz z Radą Rodziców Zespołu Szkół w Ochabach na terenie pola campingowego Jarząbek (1 czerwca)

3. Rajd Rowerowy (lipiec)

4. Spotkanie z Mikołajem (grudzień)

5. Sylwester pod chmurką (31 grudnia – 1 stycznia )

Aktywność stowarzyszenia

Staramy się o pozyskanie środków z różnych programów unijnych, dzięki którym będziemy mogli zwiększyć ofertę naszych działań na rzecz rozwoju wsi. Prowadzimy diagnozę środowiska, którą złożymy, aby móc się starać o środki z programu „Równać szanse” na zorganizowanie warsztatów dziennikarskich, fotograficznych. Staramy się pozyskać środki na kącik filmowy. Planujemy również stworzyć świetlicę wiejską dzięki środkom w ramach „Wdrażania lokalnych strategii działania”

Finanse

Chcielibyśmy zwrócić się także do wszystkich członków stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych współpracą i przynależnością do stowarzyszenia o opłacanie składek członkowskich. Pozyskane środki będą stanowiły nasz wkład własny w projekty unijne, część przekażemy na opłacenie atrakcje dla najmłodszych, sfinansujemy paczki na Mikołaja.

Prosimy o opłacenie składek członkowskich.

Ustalona składka członkowska to 24,00 zł (wpisowe 5 zł) – płatne do dnia walnego zebrania stowarzyszenia lub w dniu zebrania przed jego rozpoczęciem.

Płatności mogą być dokonywane gotówką lub przelewem na nr konta Stowarzyszenia
Bank Spółdzielczy w Skoczowie 19 8126 0007 0027 7398 2000 0010
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko członka stowarzyszenia, którego wpłata dotyczy.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Sprawozdanie z działań stowarzyszenia
3. Sprawozdanie finansowe za ostatni okres działalności
4. Przedsawienie planów w pozyskiwaniu środków na działalność statutową
5. Ustalenie kalendarza imprez kulturalnych na rok 2012
6. Omówienie programu imprez oraz podział obowiązków organizacyjnych
8. Zamknięcie zebrania