Zasłużony/a dla Sołectwa 2016

W roku 2016 przypada już 2. edycja prestiżowej gali „Zasłużony/a dla Miasta/Sołectwa w Gminie Skoczów”.

nagroda


W ubiegłym roku nagrodą został uhonorowany wieloletni proboszcz parafii Św Marcina w Ochabach ks. Antonii Młoczek. Tym razem kandydatką do tytułu „Zasłużonej dla Sołectwa Ochaby” jest Pani Helena Szlauer.
Helena Szlauer jest mieszkanką Ochab od 1963 roku. Jest matką piątki dzieci, z których syn Andzrzej był Prezesem OSP Ochaby w latach 2001 – 2011, a córka Urszula była Sołtysem Drogomyśla przez dwie kadencje. Swoją działaloność społeczną na rzecz wsi rozpoczęła w 1982 roku jako Skarbnik KGW Ochaby. W tym czasie również była w zarządzie miejscowego Kółka Rolniczego.Swoją postawą i zaangażowaniem zdobyła zaufanie wszystkich członkiń KGW i w roku 1992 została wybrana jednogłośnie na Przewodniczącą KGW Ochaby. Funkcję tą pełniła do roku 2008, a następnie aż do marca 2016 roku była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej KGW. Jako Przewodnicząca KGW Ochaby była osobą ze wszech miar godną zaufania , zawsze dla wszystkich miała czas i służyła pomocą i dobrymi radami. W czasie trwania jej kadencji jako Przewodnicząca organizowała mnóstwo wycieczek dla mieszkańców wsi jak również kursy gotowania, pieczenia, szycia. Zamawiała i rozprowadzała pisklęta i paszę. Była i jest wzorem dla młodych pań i dziewcząt. Jako Przewodnicząca KGW Ochaby była również mocno zaangażowana w prowadzeniu wodociągu na terenie Sołectwa pełniąc funkcję Skarbnika w Komitecie Wodociągowym, dzięki czemu sprawnie i szybko inwestycja została ukończona i rozliczona. Dzięki swojej postawie jako społecznik została również wybrana przez mieszkańców do Rady Sołeckiej. Pani Helena do dziś mimo swojego wieku (75 lat) służy nam pomocą i dobrymi radami.