ZASŁUŻENI DLA GMINY SKOCZÓW 2016 – nagrody przyznane

W piątek 10. czerwca br. w skoczowskim Teatrze Elektrycznym o godzinie 18:00 odbyła się gala – Zasłużeni dla Miasta/Sołectwa Gminy Skoczów.

1
Zasłużoną 2016 dla Ochab została Pani Helena Szlauer.
Nominacja została podparta wieloletnim zaangażowaniem Pani Heleny w działalność na rzecz ochabskiego KGW oraz całych Ochab.
Gratulujemy!