Z bliska… – „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochaby”

Już wcześniej pisaliśmy o rosnącej w siłę Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej Ochaby. Tym razem chcieliśmy bliżej przyjrzeć się ich działalności, dlatego też wykonaliśmy telefon do jednego z opiekunów – Pani Lucyny Bocek (drugim opiekunem jest Pan Eugeniusz Hubczyk). Podczas miłej rozmowy Pani Lucyna obiecała przygotować dla nas krótką charakterystykę swoich podopiecznych. Niedawno do naszej redakcji przyszedł mail od Pani Bocek, poniżej prezentujemy jego zawartość.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Ochabach sukcesywnie się rozrasta. Obecnie liczy ponad 30 osób. W gminnych zawodach sportowo-pozarniczych w czerwcu tego roku udało się nam wystawić trzy drużyny. Nasze dziewczęta, będące jedyną żeńską drużyną w gminie we wrześniu reprezentowały jednostkę na zawodach powiatowych. Braliśmy również udział w turnieju wiedzy pożarniczej, który corocznie odbywa się w całej Polsce pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Systematyczne spotkania w strażnicy służą integracji młodych adeptów sztuki pożarniczej. Spędzamy czas podnosząc swoją sprawność fizyczną, poszerzamy wiedzą, uczymy się bezpiecznych zachowań i prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Druhowie z OSP uczą swoich młodszych kolegów udzielania pomocy przedlekarskiej. Dzięki temu każdy uczeń należący do MDP potrafi wezwać pomoc, zabezpieczyć miejsce wypadku i udzielić pomocy. Uczymy się również jak wesoło i bezpiecznie spędzać czas wolny.

W czerwcu 2014 trzy dni spędziliśmy na biwaku w Koniakowie, zawarliśmy znajomość z członkami tamtejszej MDP. Spotkanie w strażnicy i wspólne grillowanie i zabawy integracyjne pozwoliły nam się lepiej poznać i pozostaną w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie nie będzie ostatnie.

Ten rok szkolny rozpoczęliśmy ogniskiem. Sam prezes nadzorował obsługę grilla. Po tym miłym wstępie postanowiliśmy poćwiczyć udzielanie pomocy, a także popracować nad poprawą kondycji fizycznej.
W marcu, jak co roku, wzięliśmy udział w eliminacjach OTWP. W czerwcu wystartujemy w zawodach sportowo-pożarniczych. Mamy nadzieję, że uda nam się znowu wystawić trzy drużyny.
W grudniu i maju uczestniczyliśmy w organizowanym dla młodych strażaków turnieju bowlingowym. Odbywał się on na krytej pływalni „Delfin” w Skoczowie.
W czerwcu chcemy wyjechać na trzydniowy biwak do Istebnej.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby do nas dołączyć. Spotykamy się przeważnie we wtorki o 17.

Opiekunowie MDP Lucyna Bocek, Eugeniusz Hubczyk

Bardzo się cieszymy z różnych społecznych inicjatyw, które są podejmowane w naszej miejscowości. Serdecznie gratulujemy Pani Lucynie i Panu Eugeniuszowi. Wiemy też, że w Ochabach jest większe grono ludzi, którzy działają społecznie na rzecz naszej MAŁEJ OJCZYZNY.

Będziemy się starali „Z BLISKA…” przyglądać ich działalności i opisywać ich dokonania oraz działalność na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś chciałby wskazać bądź zaprezentować tego typu SPOŁECZNIKÓW zachęcamy do kontaktu z nami: e-mail [email protected] lub tel. 500-654-204.