Wyróżnienie dla sołtysa

Sołtys Ochab Maciej Bieniek otrzymał wyróżnienie w Krajowym Konkursie o Nagrodę Kryształowej Koniczyny. Konkurs organizowany jest przez Fundację Edukacjyną 4H, która działa na terenie całej Polski, głównie na terenach wiejskich. Jest to organizacja edukacyjna, kładąca szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy. Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, szkołami i organizacjami pozarządowymi.

Ideą konkursu jest pokazanie ludzi aktywnych i przedsiębiorczych, a ich dobre pomysły na pracę edukacyjną upowszechniać w całym kraju.

Najpierw były eliminacje wojewódzkie. Urząd Marszałkowski w Katowicach współpracując z Izbą Rolną wytypował tylko jednego kandydata z województwa do nagrody Kryształowa Koniczyna. Tym kandydatem został sołtys Ochab Maciej Bieniek.

Sołtys został zgłoszony do nagrody przez stowarzyszenie „Ochabianie”, które doceniło edukacyjny wkład pracy w cykl Spotkań z tradycją. Każde z pięciu spotkań, organizowanych corocznie, miało akcent edukacyjny. Ostatnio oprócz inscenizacji były organizowane dodatkowe warsztaty dla dzieci. Ostatnio dzieci wyrabiały masło przy użyciu tradycyjnej „maślnicy”.

Krajowy etap konkursu rozstrzygnięto 16 listopada w Warszawie na oficjalnej Gali.

Maciej Bieniek otrzymał wyróżnienie z rąk patrona konkursu kardynała Józefa Glempa:

„Praca podejmowana przez wielu społeczników na rzecz bliźnich, a szczególnie wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży wiejskiej, napawa ufnością, że pomimo napotykanych trudności nie brakuje ludzi, którzy potrafią troszczyć się o dobro wspólne w swoich lokalnych społecznościach.”

Dodatkowo sołtys otrzymał list gratulacyjny od Ireneusza Niewiarowskiego senatora RP i prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – „Postawa lidera i rzecznika lokalnej społeczności oraz animatora życia społecznego jaką Pan prezentuje zasługuje na ogromny szacunek. Z wielkim uznaniem możemy zaobserwować Pana pełne poświęcenia inicjatywy i codzienne działania, podejmowane na rzecz rozwoju sołectwa.” – czytamy w liście.