WYMIANA TABLICZEK WYTYCZAJĄCYCH OCHABSKI SZLAK ZABYTKÓW

Około dwa tygodnie temu wymieniono tabliczki informacyjne na Ochabskim Szlaku Zabytków. Poprzednie uległy zniszczeniu przez czynniki naturalne bądź dewastację. Akcja została zainicjowana przez Sołtysa Ochab, Macieja Bieńka. Natomiast wymianę zlecił MOSIR.inline inline3 inline4 inline5 inline2 inline6