Wybrano NOWEGO SOŁTYSA I RADĘ SOŁECKĄ

Podczas Zebrania Wiejskiego – wyborczego wybrano NOWEGO SOŁTYSA I RADĘ SOŁECKĄ.
SOŁTYS: Maciej Bieniek
RADA SOŁECKA: Urszula Handzel, Paweł Bujok, Irena Fajkier, Wojciech Duda, Ireneusz Bronowski.

Zwycięzcy nie mieli kontrkandydatów (sołtys – jeden kandydat, rada Sołecka 5 kandydatów)

Wybranym gratulujemy i życzymy owocnego działania.