Wspólne Zebranie Rady Sołeckiej i Rady Szkoły

16. stycznia br. odbyło się wspólne spotkanie Rady Sołeckiej z Radą Szkoły. Samorząd Szkoły wraz z Panią Dyrektor Mają Krawczyk oraz opiekunką P. Anną Żerdka mieli okazję współuczestniczyć w zebraniu Rady Sołeckiej. Niecodzienne spotkanie zaowocowało wspólną debatą nad bierzącymi sprawami sołectwa. Młodzież przedstawiła swoje propozycje i sugestie działań mających na celu dobro naszej miejscowości. Poruszono  tematy: dróg, ich oświetlenia, organizacji konkursów historycznych, kalendarza imprez oraz prowadzenia strony internetowej ochaby.pl. W najbliższym czasie można się spodziewać konkursu detyktywistyczno-historycznego oraz serii artykułów dotyczących życia ochabskiej Szkoły pisanych przez uczniów. Integracja samorządów lokalnych ma na celu zaproszenie młodych Ochabian do czynnego uczestnictwa uczniów w życiu społecznym naszej miejscowości.