Woda opada

Jest nadzieja. Woda delikatnie opada. Strażacy kontynuują akcję. Zaczynają odpompowywać wodę z piwnic i powstałych niecek wodnych. Prognozy meteorologiczne dalej niekorzystne, ale opadów ma być coraz mniej. Wody gruntowe wciąż wysokie.

Służby wodne odnotowały najwyższy jak dotychczas poziom wody w rzece – 4,02 m. Podczas powodzi w 1997 roku poziom nie przekroczył 3,4 m. Stan ostrzegawczy na rzece Wiśle na naszym terenie to 2,0 m. 2,6 m to już stan alarmowy, został więc przekroczony o prawie półtorej metra.

Zapora wodna w Wiśle Czarnej zapełniona była w 90% i oddawała wodę na bieżąco. Na szczęście nie przelało zapór i nie doszło do zalania poniższego terenu. Jak informuje dyrektor zapory: Poziom wody w zbiorniku ustabilizował się. Sytuacja może się pogorszyć tylko w wypadku nagłych i bardzo obfitych opadów, ale takiego scenariusza nie przewiduję, gdyż prognozy pogody nie zapowiadają dużych opadów – zapewnia Czesław Witański – z-ca Dyrektora RZGW ds. Zarządu Małej Wisły w Pszczynie.