władze stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne zebranie
Zarząd
Komisja rewizyjna