Warsztaty pisania wniosków

Tworzenie i rozwój firm na terenach wiejskich
w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013


Zapraszamy na 2-dniowe płatne warsztaty pisania wniosków
w dniach 15. czerwca (14:00 – 18:00) i 19. czerwca 2009 (10:00 – 14:00) w sali konferencyjnej Oranżerii Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Prowadzący: Piotr Boida – ekspert funduszy europejskich

Cena obejmuje:
prelekcję, prezentację w PP, nawigację po stronach internetowych z formularzami, załącznikami i wytycznymi, warsztaty wypełniania wniosków oraz biznes planu,
konsultacje, materiały szkoleniowe, poczęstunek (razem 12 godzin).

Dodatkowe wymagania:
Gotowość do pisania wniosku w czasie trwania warsztatów.
Prosimy o przyniesienie kalkulatorów lub laptopów.

Opłata dla członków Klubu Przedsiębiorcy wynosi 190 zl. Dla pozostałych osób 220 zł.
Za druga osobę z firmy przy pisaniu jednego wniosku opłata wynosi 50 zł.

Wpłaty należy dokonać do 9 czerwca 2009 r. z dopiskiem PROW na konto:
Bank Śląski o/Wodzisław 53 1050 1403 1000 0022 8888 9161.
(W przypadku wystawienia faktury na firmę prosimy o podanie danych: nazwa, adres firmy, NIP. )
Na stronie internetowej ARiMR udostępniony zostanie formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie środków w II naborze konkursowym. Więcej informacji na www.minrol.gov.pl i www.arimr.gov.pl.

Organizator:
Dział Przedsiębiorczości tel.: 0 33 851 08 21 w.22; e_mail: [email protected]