Ul. Kępa – serwis gwarancyjny

W październiku br. Wykonano remont gwarancyjny ulicy Kępa.
Nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że była to już druga poprawka prac zleconych przez MZD Skoczów na ulicy Kępa. Bowiem blisko dwa lata temu został wykonany remont tej ulicy. Poczynione prace zaowocowały reklamacją po pierwszym roku użytkowania.

2

Reklamację przyjęto i dokonano remontu gwarancyjnego. Jak się jednak okazało nie ostatniego… W roku 2015. nastąpiła eskalacja niezadowolenia mieszkańców z wykonanych prac, gdyż droga nadawała się do kolejnej naprawy. Na wniosek społeczności lokalnej, przy pomocy Rady Sołeckiej sporządzono pismo oraz petycję i przekazano sprawę wykonawcy nieskutecznych prac. Reklamacja została pozytywnie rozpatrzona i poczyniono prace naprawcze. Efekty działań można zobaczyć na załączonych fotografiach.
Pytanie brzmi: czy po nadchodzącej zimie czeka nas reklamacja nr. 3?
Zaistniała sytuacja pokazuje nam jednak, jak ważna jest integracja społeczna. Jeżeli razem będziemy podejmować różnorakie inicjatywy to szansa na ich powodzenie wzrasta…

1