Zebranie wiejskie

12 lutego 2010 o godz. 16.45 w Strażnicy OSP w Ochabach odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców wsi. Trzeba przyznać, że było ono wyjątkowe. Frekwencja dopisala, było ponad 60 osób oraz wyjątkowo wielu gości. Odwiedziła nas Pani burmistrz Janina Żagan, która wyraziła słowa zachwytu dziękując nam za zeszloroczną pracę kulturaną i organizacyjną. Faktycznie lista naszych zeszłorocznych osiągnięć jest długa. Wspomniała również o niezwykle udanym tegorocznym przedsięwzieciu jakim było Ochabskie Wesele. Pochwały otrzymaliśmy również od innych zaproszonych gości. Ponadto poruszono temat dróg, ten zawsze jest dla nas nurtujący. W walce z administorami dróg biegnących przez naszą miejscowość jesteśmy trochę bezsilni, nie traktują nas poważnie, mimo naszych wielkich starań. Oręża jednak nie zawieszamy i cały czas próbujemy, a Urząd Gminy nas wspiera, zadeklarował nawet wzmożoną pomoc. Padł również temat ekologicznej uprawy roślin, poruszono tematy socjalne, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedstawiony został również plan odnowy wsi na lata 2010-2014, który jednomyślnie został zaakceptowany przez kworum. Sołtys zdał sprawozdanie z działania Rady Sołeckiej za ostatni rok pracy. Zebranie zakończyło się spokojną dyskusją na mniej lub bardziej nurtujące nas tematy życia codziennego.