Szczątki pod krzyżem.

Dzisiaj, 12 kwietna podczas prac remontowych w obrębie studni chłonnej, odwodniającej plac w okolicy skrzyżowania w Ochabach, brygada remontowa natrafiła na ludzie szczątki.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Pszyczynie, która koordynuje prace, poinformowała o wstrzymaniu prac przez prokuraturę. Wykopalisko zabezpieczyła policja, sprawę zbadał prokurator i przekazała Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Na czas jego oględzin roboty w tym miejscu zostały wstrzymane.

W miejscu gdzie trwał remont studzienki miał powstać nasyp chłonny zbierający wodę z DK 81 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową. Nasyp miał również pełnić funkcję bezpieczeństwa, gdyż ze względu na zbyt ciasne pobocze i nie można było w tym miejscu zamontować barier bezpieczeństwa.

Jak mówią starsi mieszkańcy Ochaby w tym miejscu zlokalizowany był cmentarz, na którym chowano radzieckich żołnierzy z czasów II Wojny Światowej, którzy polegli podczas ataków na wzgórze wiślickie.

 

IMG_7314

 

IMG_7315

 

IMG_7319