Wyniki egzaminów w ZS nr 4 w Ochabach.

Początkiem października Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w województwie śląskim. W sierpniu br. na stronie OKE ukazały się wyniki egzaminów kończącego naukę w szkole podstawowej. Podczas październikowej sesji rady miejskiej Przewodniczący Komisji Oświaty w gminie Skoczów, Stanisław Kaczmarczyk gratulował Zespołowi Szkół w Ochabach.

Gratulacje były uzasadnione. ZS nr 4 w Ochabach osiągnął wyniki znacznie przekraczający średnią krajową i bardzo wysokie w powiecie. W gminie Skoczów ochabskie gimnazjum przodowało prawie w każdej kategorii. W części humanistycznej jako jedyne przekroczyło średnią krajową (25,31) uzyskując wynik – 28,95, średnia w województwie 25,41, średnia w powiecie 25,77. W części matematyczno przyrodniczej tylko dwóm gimnazjom udało się się przekroczyć średnią krajową (23,63). Ochaby znalazły się na drugim miejscu z wynikiem 24,74, średnia w województwie 23,44, średnia w powiecie 24,42. W części językowej trzy gimnazja przekroczyły średnią (28,28), Ochaby przodowały 33,70, średnia w województwie 28,68, średnia w powiecie 29,47.

Spośród 62 szkół podstawowych w powiecie cieszyńskim tylko w 32 szkołach do egzaminu przystąpiło 20 i więcej uczniów. Wśród szkół, w których zdających było ponad 20, SP 5 w Ochabach uzyskała 5 miejsce z wynikiem 28,29 punktów na 40 możliwych. Lepsze były szkoły: SP 2 z Cieszyna (28,38), SP 1 z Ustronia (28,39), SP Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna (28,87) oraz SP im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych (29,16).
W gminie Skoczów Szkoła Podstawowa w Ochabach uzyskała najwyższy wynik – 28,29. Średnia w kraju – 25,27, średnia w województwie – 24,96, średnia w powiecie – 25,47.

WK