NIEFORMALNA GRUPA SPOŁECZNA ochaby.pl

Nieformalna Grupa Społeczna ochaby.pl skupia ludzi aktywnych i młodych duchem, którzy z potrzeby serca dbają o swoją małą ojczyznę angażując się w jej promocję, rozwój i integrację.
Nasze główne cele to:

– aktywacja ludzi młodych

– promocja Ochab,
– organizacja imprez społeczno – kulturowych,
– pozyskiwanie funduszy na rzecz rozwoju wsi,
– kreowanie nowej rzeczywistości w oparciu o młodość i tradycję,
– integracja grup społecznych działających na terenie miejscowości,
– przekazywanie historii, kultury oraz tradycji następnym pokoleniom.
Stowarzyszenie ochaby.pl to swoista wypadkowa pomiędzy przeszłością a przyszłością. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą czytać karty historii naszych przodków a jednocześnie pisać następne rozdziały wielkiej księgi o nazwie Ochaby…

Na chwilę obecną dążymy do sformalizowania naszej grupy, jednocześnie prowadząc już aktywną działalność dla dobra naszej małej społeczności.