Stadnina koni

Stadnina Koni „Ochaby” sp. z o.o. jest następcą prawnym Stadniny Koni Pruchna, która została powołana decyzją Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 01.01.1952r. z zadaniem hodowli koni angloarabskich. Konie tej rasy zostały sprowadzone z Francji do Polski w roku 1947. Podzielono je na 4 grupy i umieszczono w trzech stadninach poznańskich (Gałowo, Nieświatów, Mchów) oraz jedną grupę przydzielono do Państwowego Zarządu Nieruchomości Ziemskich Okręgu Ziemi Lubuskiej. W roku 1952, decyzją Centralnego Zarządu Hodowli Koni, w Stadninie Koni Pruchna miało powstać polskie centrum hodowli koni angloarabskich w typie francuskim. W tym celu przewieziono do nowo powstałej stadniny 53 klacze oraz 3 ogiery ze stadnin poznańskich i umieszczono je w gospodarstwie Ochaby, należącym do Stadniny Koni Pruchna. Szybko okazało się, że ochabski mikroklimat wyjątkowo sprzyja rozwojowi angloarabów francuskich. Od chwili utworzenia Stadniny wyhodowano w niej wiele znakomitych koni, które wywarły duży wpływ na polską hodowlę. Angloaraby z Ochab okazały się wspaniałymi końmi sportowymi ze szczególnymi predyspozycjami do WKKW, wyróżniającymi się dobrym charakterem, dużym temperamentem, urodą i dobrym ruchem. Osiągnęły również wysoki poziom dzielności wyścigowej i sportowej.

http://www.stadnina-ochaby.com.pl/