Rada sołecka

Kadencja 2015 – 2019

Sołtys:
Maciej BIENIEK
(członek Rady Miasta)
tel.: (033) 853-54-52

e-mail: [email protected]

Rada Sołecka:
Fajkier Irena
Handzel Urszula
Szlauer Andrzej
Bujok Paweł
Chudyk Grzegorz