PRZYCISK ŻYCIA

1 grudnia o godz. 17:00 w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie odbędzie się seminarium informacyjne dla osób starszych, chorych, wymagających ciągłej opieki oraz ich opiekunów. Będzie to doskonała okazja do zgłębienia wiedzy na temat teleopieki i funkcjonowaniu PRZYCISKU ŻYCIA. Organizatorzy zapewniają możliwość konwersacji oraz uzyskania niezbędnych informacji dotyczących tego nowego rozwiązania, które docelowo powinno uzupełnić środowiskową opiekę dla seniorów.

Slajd1

-Jest to system opieki wykorzystujący nowe technologie. Teleopieka, bo o to dokładnie chodzi, stanowi efektywne uzupełnienie opieki fizycznej. Umożliwia szybkie wezwanie pomocy bez konsekwencji narażenia się na tzw. „nieuzasadnione wezwanie pomocy”. Teleopieka jest nową usługą, umożliwiającą całodobowe wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno-Alarmowego. Realnie zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno osób starszych/niepełnosprawnych, jak i członków ich rodzin – wyjaśnia Jolanta Kłusek, zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie.

– Wartością usługi teleopieki jest to, że pozwala ona osobom samotnym, często dodatkowo zagrożonym różnymi niebezpieczeństwami, żyć bezpiecznie i samodzielnie we własnych domach, a przez to zapewnia im lepszą jakość życia – podkreśla Jolanta Kłusek z OPS.