Wolne miejsca w przedszkolu.

Przedszkole Publiczne w Ochabach ( gmina Skoczów ) dysponuje trzema wolnymi miejscami dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie dzieci 3 – 4 – letnich.

W nowym budynku przedszkolnym przystosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo, który zostanie oddany
do użytku w lipcu b.r. stworzony zostanie oddział integracyjny i będzie funkcjonował od nowego roku szkolnego 2010/2011.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty (w przedszkolu w Ochabach) lub telefoniczny ( pod nr 033 853 54 44 )

W nowym roku szkolnym ( 2010/2011 ) siedzibą Przedszkola Publicznego w Ochabach będzie już nowy, gminny budynek przedszkolny.

Zakończenie budowy zaplanowano na lipiec. W sierpniu odbędzie się przeprowadzka z dotychczasowej siedziby przedszkola – budynku kaplicy katechetycznej – a od 1 września rozpoczną się zajęcia już w nowych pomieszczeniach przedszkolnych.

Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego placówkę jakim jest Gmina Skoczów w roku szkolnym 2010/2011 przedszkole powinno przyjąć 95 dzieci, które zostaną przydzielone do 4 oddziałów.

W związku z tym, że nowy budynek przedszkolny jest przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo utworzony zostanie dodatkowy – czwarty oddział (obecnie są 3 oddziały ), który będzie integracyjny.

Grupę integracyjną stanowić będzie grupa 3 – 4 – latków licząca 20 dzieci, w której znajdzie miejsce trójka dzieci niepełnosprawnych ruchowo z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Komisja kwalifikacyjna przyjmująca dzieci na nowy rok szkolny zbierze się najprawdopodobniej 22 kwietnia.

Joanna Niemczyk