ProjeKt: „Podwodne Ochaby, czyli co kryje Stara Żwirownia?” – RAPORT

ProjeKt: „Podwodne Ochaby czyli co kryje Stara Żwirownia?” – RAPORT

15 listopada 2015 roku po kilkutygodniowych przygotowaniach na terenie Ochab został zrealizowany ProjeKt – „Podwodne Ochaby”. Celem przedsięwzięcia było zbadanie dna akwenu wodnego „Stara Żwirownia” oraz środowiska naturalnego otaczającego badany obiekt. Spośród pięciu zbiorników wchodzących w skład kompleksu do projektu została wybrana toń zalewiska o nazwie Michnik. Tak więc zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM oraz FOTORELACJĄ z wydarzenia.

czoło

RAPORT Z PROJEKTU „PODWODNE OCHABY”

1. Informacje ogólne.
– Rozpoczęcie wydobycia żwiru – przed rokiem 1964 wydobywano żwir znajdujący się tuż pod powierzchnią ziemi (firma Cieszyńskie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych) natomiast od roku 1964 wydobywano kruszywo z głębiej położonych pokładów (firma Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw i Betonów z Wodzisławia Śląskiego);
– Rok zaprzestania wydobycia żwiru (naturalne zalanie wyrobiska – podsiąkanie) – 1974

– Właściciel obiektu – Urząd Miasta Skoczów;
– Dzierżawca – Koło PZW Skoczów (od 1976r);
– Przez tereny obecnej Starej Żwirowni niegdyś przebiegał szlak kupiecki łączący Strumień ze Skoczowem tzw. „Wieli Droga” – najdłuższy odcinek prostej drogi w okolicy;
– Powierzchnia kompleksu – 12ha;
– Nazwy zbiorników wodnych wchodzących w skład Starej Żwirowni: Michnik, Dzięcioł, Krokodyl, Oczko, Małe Oczko, Dzięcioł;
– Grunty, na których znajduje się Stara Żwirownia wcześniej należały do mieszkańców Ochab (w dużej mierze do Państwa Goszyk i Bażanowski);
– Woda zalewająca akwen pochodzi z wód gruntowych, samoistnie zalewa zbiornik wodny;
– Podczas prac wydobywczych na terenie wyrobiska pracę znalazło wielu mieszkańców Ochab.

2. Podwodne badanie dna zbiornika Stara Żwirownia – Michnik.
– Data i godzina nurkowania – 15.11.2015r, godz. 10:30;
– Organizator projektu – stowarzyszenie ochaby.pl;
– Ekspedycja – ekipa nurkowa z skoczowskiego klubu nurkowego RAF-FISH w składzie: Krzysztof Gardaś i Jacek Wiśniewski;
– Obiekt badań – Stara Żwirownia Ochaby, zbiornik „Michnik”;
– Głębokość akwenu – 5m (w czasie powodzi poziom wody podnosi się o około 2m);
– Temperatura powietrza podczas realizowania projektu: 10 stopni Celsjusza, pogoda: deszcz oraz porywisty, zimny wiatr;
– Temperatura wody: 10 stopni Celsjusza;
– Szata roślinna zbiornika widoczna do około 1m pod powierzchnią wody;
– Widoczność pod powierzchnią wody – słaba (około 1m);
– Dno – żwirowe, przechodzące w brązowy muł wraz ze wzrostem głębokości, na dnie znajdują się liczne wypiętrzenia oraz nierówności;
– W zbiorniku wodnym znajdują się liczne pozostałości po wyrobisku żwirowym, tj.: stalowe pręty, beczki metalowe liny, studnia a także pozostałości torów (używanych przez kolejki wąskotorowe) z jednej strony wystające ponad powierzchnię wody, zaś z drugiej strony przechodzące w głąb akwenu;

3. Fauna i flora otaczająca Starą Żwirownię

W toni wodnej akwenu występują następujące gatunki ryb: karp, karaś, amur, szczupak, lin, sandacz, węgorz, sum, płoć, okoń, sumik karłowaty, tołpyga, pstrąg, kleń, jaź, leszcz, wzdręga, kiełb, ukleja.
Wokół zalewisk, w licznych zagajnikach można spotkać wiele gatunków zwierząt. Są to: sarny, zające, lisy, wiewiórki, kuny itp.
W roku 2014 pojawił się także bóbr.
W koronach drzew zauważamy mnogość gatunkową ptactwa lęgowego. Do najczęściej spotykanych wokół Starej Żwirowni należą: sikory (bogatka, modra), drozdy (śpiewak, kwiczoł), kosy, sójki, gołębie grzywacze, pokrzewki (czarnołbista, piegża, pierwiosnek). W zaroślach można spotkać także bażanty.

Jeśli chodzi o florę obszaru zalewiska to gatunkami dominującymi są sosna zwyczajna oraz brzoza brodawkowa. Ponadto do popularniejszych gatunków drzewostanu należą: topola czarna, topola osika, robinia akacjowa (akacja biała), wierzba iwa, świerk pospolity, modrzew europejski, pojedyncze dęby, lipy, olchy a także licznie występujący głóg dwuszyszkowy.

4. Ciekawostki związane z akwenem.

Ochabska Stara Żwirownia to miejsce owiane różnymi historiami oraz legendami. Większość z nich dotyczy wielkości ryb występujących w zbiorniku wodnym. Największy złowiony sum na terenie Żwirowni mierzył 174cm natomiast Gospodarz wraz z Zarządem zbiornika mówią o rybach dochodzących a nawet przekraczających długość 200cm! Do rekordzistów należą także karp mierzący około 80cm a także amur, którego rozmiar oscylował około 130cm. Nie oznacza to jednak, że w głębokiej toni nie pływają większe osobniki. Tak więc legendy o olbrzymich sumach, które porywają kaczki z powierzchni wody mogą być jak najbardziej wiarygodne.

5. Podsumowanie.

Projekt „Podwodne Ochaby” został zrealizowany w miarę możliwości przyrodniczo – pogodowych. Nie oznacza to jednak, że nie zostanie ponowiony, tudzież kontynuowany. Jak podkreśla jeden z nurków, Krzysztof Gargaś: „Projekt został zrealizowany na tyle, na ile natura chciała odsłonić przed nami tajemnicę ochabskiej Żwirowni”. „Ochabska Żwirownia na zawsze pozostanie tajemnicą. Ze względu na słabą widoczność dokładne poznanie toni wodnej akwenu jest niemal niemożliwe…” – potwierdza drugi z nurków – Jacek Wiśniewski.
Przeprowadzone badania przyniosły nam odpowiedzi na różne pytania dotyczące Starej Żwirowni, jednak tajemniczość tego obiektu w wielu aspektach pozostanie niezbadana…

6. Podziękowania.

Stowarzyszenie ochaby.pl składa szczególne podziękowania dla: Krzysztofa Gardasia oraz Jacka Wiśniewskiego – nurków – za podjęcie wyzwania, sołtysa Macieja Bieńka – za pomoc w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, Gospodarzowi „Starej Żwirowni” oraz Zarządowi Koła PZW Skoczów za udostępnienie obiektu a także MIESZKAŃCOM WSI OCHABY – za dostarczenie informacji na temat akwenu.

7. Galeria.

SONY DSC
Przygotowania do zejścia pod wodę
2
Zanurzanie
10
Wyspa z wystającymi torami
1
Wynurzenie
5
Nurkowie w akcji
11
Fragment torowiska odkrytego dzięki obniżeniu lustra wody (susza)
3
Nurkowie
9
Wystające pozostałości po wyrobisku
7
Przerwa techniczna
6
Lustro wody
8
Jesienny pejzaż „Starej Żwirowni”
4
Ponowne zanurzanie
DCIM101GOPRO
Dno Żwirowni – roślinność
DCIM101GOPRO
Wodne rośliny
DCIM101GOPRO
Pozostałości po wyrobisku
DCIM101GOPRO
Dno akwenu
DCIM101GOPRO
Kamień na dnie Żwirowni
DCIM101GOPRO
muł osiadły na dnie zbiornika wodnego
SONY DSC
wyspa do której prowadzą podwodne tory
SONY DSC
Przed lustrem wody
czoło
ochaby.pl na posterunku 🙂