PROJEKT Barwy Ochab

SZANOWNI MIESZKAŃCY OCHAB
Zespół Szkół nr 4 wraz z Radą Sołecką, przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji działającymi na terenie wsi realizuje projekt pt.: „Barwy Ochab”.


W ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, VI edycję konkursu Działaj lokalnie, realizuje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Głównym celem projektu jest integracja społeczności lokalnych poprzez aktywizację i wspólne działanie. W ramach projektu wydawane będą kolejne numery „ Barwy Ochab”, planujemy także szereg imprez rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych, spotkania i warsztaty dziennikarskie, wikliniarskie o których będziemy Was informować.
Zachęcamy wszystkie organizacje oraz indywidualnych mieszkańców do czynnej współpracy z młodzieżą i pomocy w realizacji tego przedsięwzięcia.

Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży odbędą się:
w szkole 24-25 czerwca o godz. 10.00. Informacje i zapisy w szkole.