Powrót do tradycji.

OCHABIANIE serdecznie zapraszają na spotkanie pod hasłem „Powrót do Tradycji” W programie inscenizacja pt. DZIEŃ TARGOWY z udziałem mieszkańców i sympatyków sołectwa Ochaby oraz uczniów ZS 4 w Ochbach i zespołu wokalnego-instrumentalnego ALLEGRO; występ zespołu Kapela Stela ; poczęstunek dla wszystkich gości.

Zapraszamy 23 lutego, w niedzielę, o godz. 16.00, sala OSP w Ochabach

WSTĘP WOLNY
Dzięki staraniom stowarzyszenia OCHABIANIE projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader, PROW na lata 2007-2013.loga razem kol