Pielęgnacja i wycinka drzew wzdłuż ulicy Dębowieckiej

W ostatnich dniach w związku z nawałnicą, która przeszła nad Ochabami wynikła równie burzliwa dyskusja dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców i przejezdnych oraz ich dóbr materialnych. Stan drzewostanu na ulicy Dębowieckiej budzi wielkie wątpliwości wśród zainteresowanych. Jeszcze przed feralną nawałnicą Rada Sołecka wsi Ochaby podjęła interwencję. W odpowiedzi na wystosowaną prośbę otrzymaliśmy pismo twierdzącą odnośnie pielęgnacji oraz wycinki zagrażających bezpieczeństwu ludzkiemu oraz materialnemu newralgicznych drzew. Obecnie trwają prace weryfikacyjne, które mają wyłonić rośliny, które zostaną poddane odpowiednim czynnością, Proces, który został rozpoczęty ma na celu poprawę bezpieczeństwa ludzkiego. Uspokajamy również, że wycięte zostaną tylko te drzewa, które stanowią realne zagrożenie. Nad powyższymi pracami czuwa Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

3