OŚWIADCZENIE RADY SOŁECKIEJ

OŚWIADCZENIE RADY SOŁECKIEJ WSI OCHABY W ZWIĄZKU Z MEDIALNYMI DONIESIENIAMI NA TEMAT EWENTUALNEJ „GMINY OCHABY”:
RADA SOŁECKA WSI OCHABY NIE ZGADZA SIĘ Z WYLICZENIAMI DOTYCZĄCYMI KOSZTÓW I PRZYCHODÓW NOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ, PRZEDSTAWIONYMI W JEDNYM Z OSTATNICH NUMERÓW „CZASU SKOCZOWA”.
WOBEC TEGO ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WSI NA ZEBRANIE WIEJSKIE, NA KTÓRYM ZOSTANIE PORUSZONY POWYŻSZY TEMATU. TERMIN I CZAS SPOTKANIA ZOSTANIE OKREŚLONY W PÓŹNIEJSZYM CZASIE.

Gmina Ochaby - logo