OCHABY PRZYŁĄCZONE DO SKOCZOWA!!!

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta i Gminy Skoczów zapadła decyzja o przyłączeniu czterech ościennych wiosek do aglomeracji miejskiej. Tak więc od 2019 roku w skład miasta Skoczów będą wchodziły: Wiślica, Kiczyce, Ochaby oraz Pierściec. Już podczas najbliższych wyborów samorządowych te cztery miejscowości będą tworzyły jeden wspólny okręg wyborczy na który przypadnie 5 mandatów.
Zaistniała sytuacja to odpowiedz na ciągłe flustracje mieszkańców odnośnie dysproporcji podziału środków na linii miasto-wieś.