ochaby.pl najlepsza w województwie!

W czwartek 15.10.2009 zostały ogłoszone wyniki konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego „Piękna Wieś …” W tym roku wystartowaliśmy w kategorii na najlepszą stronę internetową sołectwa.

I z powodzeniem! Udało się! Prawie pięcioletni okres pracy przyniósł efekty. Oprócz miejsca zdobyliśmy nagrodę pieniężną – 3.000 zł. Nagroda zostanie przeznaczona na budowę wiaty, a dokładnie na zakup materiałów budowlanych, podobnie jak zeszłoroczna za II miejsce w kategorii na najpiękniejszą wieś. Strona, iż nie była nagrodzona I miejscem (takiego nie przyznano) okazała się najlepszą spośród wystawionych do konkursu, a było ich 16. Widać idea strony „żywej”, opartej na aktualnościach, znalazła uznanie u jury konkursu. Pomimo braków w niektórych zakładkach, co pewnie było przyczyną nie przyznania I miejsca, została wybrana jako najciekawsza. Dziękuję jury za wnikliwą analizę i uznanie wkładu pracy, wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania i „życia” za pomoc, a wszystkich chętnych przy rozbudowie strony zachęcam do współpracy.

wyniki: http://www.silesia-region.pl/doc/2009/10/15/1255603293.htm