OCHABSKIE BOISKO ZBIERA ŻNIWO KONTUZJI!

W miniony weekend kolejny nasz młody zawodnik doznał kontuzji. Już po raz kolejny do kontuzji przyczynł się stan naszego boiska. Młodzi chcą grać, ale w godnych warunkach. Klub nie dysponuje środkami aby przeprowadzić remont generalny naszego stadionu. Ponadto boisko jest własnością Gminy a LKS Ochaby jest jego wieczystym dzierżawcą. Pomimo usilnych próźb ze strony Zarządu nasze boisko nadal stanowi zagrożenie dla zawodników. W innych miejscowościach Gminy Skoczów obiekty sportowe zostały poddane gruntownemu remontowi, nawet w Wiślicy, gdzie nie ma żadnej drużyny piłkarskiej. Czasem człowiek się zastanawia czy komuś aby nie zależy na likwidacji klub w  Ochabach. Wtedy problem by zniknął, bo klubu by już nie było. Nadchodzą wybory, więc może nowa władza dostrzeże nasz problem… Bo ile jeszcze młodych ludzi musi doznać uszczerbku na zdrowiu aby Gmina coś z tym zrobiła?