Zapraszamy

Mamy stowarzyszenie! Po ponad dwóch latach starań udało się zarejestrować stowarzyszenie o nazwie „OCHABIANIE – stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na I walne zebranie stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w sobotę 23.10.2010 o godz. 16.00 w strażnicy OSP w Ochabach.

Stowarzyszenie ogarnia prawnie to co jest oraz to co się dzieje w Ochabach od długiego już czasu. Ochabianie byli, są i będą. Żyjemy w miejscowości, która musi dbać o swoje interesy, jak każda wieś. Ochabianie to grupa osób działających na naszą wspólną rzecz – to mieszkańcy Ochab, osoby pracujące w naszej miejscowości, nowi mieszkańcy, osoby wspierające naszą działalność, byli mieszkańcy Ochab i wszyscy, którym rozwój naszej miejscowości nie jest obojętny. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto wraz z władzami Stowarzyszenia chce działać w zakresie jego celów statutowych.

Stowarzyszenie przede wszystkim,daje nam możliwość pozyskiwania środków na cele statutowe, czyli na szeroko rozumiany rozwój naszej miejscowości.

Szczegóły i dokumenty w zakładce Stowarzyszenie Ochabianie

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1. promowanie miejscowości Ochaby, jej walorów krajobrazowych, turystycznych, zdrowotnych, osiągnięć kulturalnych oraz produktów lokalnych;

2. kultywowanie tradycji, zwyczajów oraz patriotyzmu lokalnego;

3. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu czynny udział mieszkańców w rozwijaniu świadomości lokalnej sięgającej do tradycji, historii i kultury;

4. wspieranie inicjatyw, zainteresowań mieszkańców pozytywnie oddziaływująch na społeczność lokalną;

5. podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno – kulturalnych i artystycznych;

6. propagowanie i wspieranie działań proekologicznych;

7. podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia dzieci i ich rodzin;

8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

9. działalność charytatywna i pomoc społeczna;

10. praca z dziećmi i młodzieżą;

11. działanie na rzecz przestrzegania praw obywatelskich;

12. propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału mieszkańców w życiu publicznym i społecznym;

13. pogłębianie wiedzy na temat Polski i UE;

14. wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;

15. organizowanie spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia;

16. promowanie szczególnie uzdolnionych mieszkańców miejscowości Ochaby,

17. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Ochaby.