Objazd na „Zawodzie”

W zwiazku z pracami kanalizacyjnymi mieszkańcy z dzielnicy Zawodzie napotykają na trudności związane z dojazdem do swoich posesji. Na ich prośbę przygotowano objazd ul. Św Anny jako alternatywę do objazdu wcześniej wytyczonego. Informujemy też, że przejazd „wałem” jest nielegalny i może poskutkoać mandatem.