Nowy prezes OSP

W sobotę 26 lutego w naszej remizie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Ochabach. Nowym prezesem został Mirosław Bukowczan. Zebranie otworzył Andrzej Szlauer, na przewodniczącego zebrania został wybrany Jan Szkucik. Do zarządu zgłoszono 12 osób. Po przegłosowaniu składu zarządu, zarząd udał się do sali narad, aby ukonstytuować się, określić podział obowiązków członków i nadać członkom zarządu funkcję. W tym czasie Pani Lucyna Bocek wyświetliła prezentację z działań strażaków za ostatni okres.

Po powrocie z obrad nowy zarząd przedstawił zgromadzonym członkom oraz zaproszonym gościom swoje decyzje. Andrzej Szlauer po 10 latach zrezygnował z piastowanej funkcji. Prezesem został Mirosław Bukowczan. Naczelnikiem, jak poprzednio, Piotr Żertka, Andrzej Szlauer został członkiem komisji rewizyjnej. Przewodniczącym komisji rewizyjnej, również jak w ubiegłej kadencji, wybrano Michała Fajkiera. Skarbnikiem pozostał Stanisław Bocek. Gospodarzem strażnicy Krzysztof Franek.

Nowy prezes wygłosił przemówienie, w którym zapowiedział, że główny jego celem będzie zbudowanie pionu dowodzącego, aby działania straży były właściwie koordynowane. Dodał również, że główny nacisk położy na sprawne działanie jednostki operacyjnej.

[nggallery id=21]