Nowoczesny wóz bojowy w OSP Ochaby

Nowy, lekki samochód strażaków jest wyposażony w wysokociśnieniowy agregat wodny, tzw. linię szybkiego natarcia z 200-litrowym zbiornikiem wody, maszt oświetleniowy i radiostację oraz torbę medyczną …
W 2007 roku Zarząd OSP czynił ogromne starania w kierunku wymiany bardzo wysłużonego już lekkiego samochodu pożarniczego marki „Żuk” na nowy wóz tego typu. Starania te zwieńczone zostały ogromnym sukcesem.
Na chwilę obecną OSP Ochaby posiada zatem trzy samochody pożarnicze – ciężki marki „Tatra”, średni marki „Iveco” i lekki marki „Ford”. Z najważniejszego wyposażenia tychże samochodów należy wymienić motopompę pływającą, motopompę szlamową, cztery nowoczesne, nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych marki „Fenzy”, trzy piły spalinowe do cięcia drewna, jedną do cięcia betonu i stali, drabinę pożarniczą, dwie wyciągarki – samochodową i ręczną, dwa agregaty oświetleniowe oraz zdobytą w ubiegłym roku, profesjonalną torbę ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Cramera.

zobacz również: www.gazetacodzienna.pl