Nowe władze OSP

Po LKS-ie Ochaby przyszedł czas na OSP Ochaby… Zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP odbyło się 13. lutego br. Wybory przebiegały w szybki i sprawny sposób, gdyż nasi druhowie już przed zebraniem wytypowali 10 osób, które miały zasiadać w nowym zarządzie i komisji rewizyjnej.

1


Tak więc, nowe władze tworzą:
Dariusz Franek – prezes
Piotr Żerdka – naczelnik
Paweł Przeczek – zastępca naczelnika
Stanisław Bocek – skarbnik
Jacek Kozak – sekretarz zarządu
Dariusz Winiewicz – kronikarz
Adam Żertka – gospodarz

komisja rewizyjna:
Michał Fajkier – przewodniczący komisji rewizyjnej
Piotr Ciemała – sekretarz komisji rewizyjnej
Andrzej Szlauer – członek komisji rewizyjnej