Nowa przewodnicząca KGW

Podzcas zebrania, które odbyło się przy okazji organizowanego od dawna przez KGW Dnia Kobiet, nastąpiły zmiany w Zarządzie. Ze stanowiska zrezygnowała długoletnia działaczka i przewodnicząca KGW w Ochabach Pani Helena Szlauer.

Nową przewodniczącą została Pani Irena Fajkier, zastęp-czynią Pani Barbara Żertka, skarbnikiem Pani Janina Pieter, sekretarzem Pani Lucyna Kolba, a członkiniami zarządu, Panie: Urszula Bieniek, Sylwia Jędrysik, Eugenia Szafarczyk. Komisję rewizyjną tworzą Panie: Irena Sodzawiczny, Urszula Skop, Helena Szlauer.